Türkiye’de Laz ve Hemşinli Yerleşimleri Listesi-2 (Erzurum ve Muhaceret Bölgeleri)

hazırlayan: İsmail Güney Yılmaz

1- ERZURUM

Erzurum’a Hemşinliler daha çok 19. yy.’da İkizdere ve Çamlıhemşin’den göçtü. Anadilleri Türkçedir.

1a) İspir:

Hemşinli yerleşimleri:

1- Ahlatlı (Danzudifisirik) (Çamlıkaya bucağı)

2- Sırakonaklar (Xodiçur) (Çamlıkaya bucağı)

3- İncesu (Porig) (Of göçmenleri de yaşıyor) (Kırık bucağı)

4- Ortaören (Ortaviran) (Kırık bucağı)

5- Yağlı mah. (Kırık bucağı)

6- Üzümbağı (İlisasor)

 

Laz (?) yerleşimleri:

Başta internet âleminde olmak üzere çok çeşitli mecrâlarda İspir’de Laz nüfus olduğu -hatta İspir’in Laz olduğu(!)- söyleniyor. Aradım taradım tek bir köy,mahalle bile bulamadım. İspir’de Lazlara en çok Tekpınar (Dizansi) köyündeki “Lazlar” diye anılan sülaleleyle yaklaştım.

İspir büyük ve enteresan bir ilçe. Kuzey ve orta bölgelerinde genel olarak Karadeniz kültürü -ama Erzurum/Kars/Artvin yani “Kuzeydoğu Türk” kültürüyle harmanlanmış bir Karadeniz kültürü- hâkim.İnsanlar tulum eşliğinde biraz barı andıran horon oynuyorlar bu bölgede. İlçenn güneyindeyse klasik Erzurum kültürü yaşanıyor. Erzurumlular, İspirlilere “Lazın deniz görmemişi”, “yarı dadaş,yarı Laz”,”yarı şeytan,yarı Laz” gibi yakıştırmalar yapıyorlar. İspir daha çok -doğal olarak- Rize’yle ilişki hâlinde ve Rize’de de çok sayıda İspirli var. İspir’de kenidni Laz olarak gören insanların olduğunu biliyorum ama bu Torulluların, pek çok Doğu Karadenizli’nin kendine Laz demesi gibi bir şey -burada kastım, bir lakap olarak Laz adını kullanmak değil, gerçekten kök olarak da Laz olduğunu düşünmek. Bu özellikle Trabzon ve Gümüşhane’deki ataları Rumca anadilli olan insanların bir bölümünde görülüyor.-

İspir’deki eski yer adların kesif ağırlığı Ermenicede.

1b) Tortum:

Hemşinli yerleşimleri:

1- Serdarlı beldesi ([H]odig) (nüfusu 2328 olan beldenin % 60’ının Türk, % 40’ının Hemşinli olduğu söyleniyor)

2- Çataldere (Korker)

3- Uzunkavak (Verinkeg)

4-Gökdere (Türklerle beraber)

5-Karlı (Norşen) (Türklerle beraber)

6- Peynirli (Koğanıs/Koğonts)

7- Yağcılar (Karinkos/K’aringets)

8-Bağbaşı bld. (Xax(u/o)/Xaxuli)

9-Demirciler (Akarag/Ehrek)

10-Ziyaret  (Xosbirik/Xozbrig)

11- Devedağı (Mezre Fısrık)

12- Küçükdere

13- Aşağı Katıklı (Ödik)

Tortum da tıpkı İspir gibi Karadeniz-Erzurum karışımı bir kültüre sahip. Halkın önemli bir bölümü tulum eşliğinde horon oynar. Yer adlarının çok büyük bir çoğunluğu Ermenicedir.Türkler ve Hemşinliler dışında, Kürtler ve Zazalar da yaşar.

1c)Narman:

Hemşinli yerleşimleri:

1- Yukarıyayla (Xaçov Ulya/Büyük Xaçov) (Türklerle beraber)

Birkaç tane daha Hemşinli yerleşimi olsa gerek.Narman’da eski yer adlarında ağırlık yine Ermenice’dedir. Narman halkının çoğunluğu Erzurum gibi -Erzurum’un özellikle güneydoğusuna yayılmış Kürtler dışında-  Türk’tür.

Buradan sonra sayacağımız tüm Laz yerleşimleri 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi esnasında ve 1921 Brest-Litovsk antlaşması sonucunda Batum,Hopa,Borçka,Arhavi ve Fındıklı’dan göç etmiş muhacirlerce kuruldu. Lazların anadili Lazca,Hemşinlilerinki yöreye göre Türkçe ya da Hemşincedir.Hemşinlilerin bir kısmı ’93 harbi neticesinde, bir  kısmı daha sonra bu bölgelere göç etti.

2) TOKAT:

Buradaki Lazlar muhtemelen kültür ve dil olarak tamamen (?) asimile olmuşlar (?).

2a) Pazar:

Laz yerleşimleri:

1- Çayköy (Çerkeslerin çoğunluk olduğu bu köyde Türk/Türkmen ve Kürt topluluklarla birlikte az sayıda Batum muhaciri Laz var.)

2b) Merkez:

Laz yerleşimleri:

1- Karakaya (Alevî ve Sünnî Türklerle (?) beraber)

2- Dereyaka (Beskincik/Miskuncuk)  (bu köyün durumu pek net değil gibi. sosyal medya sayfalarında ve sitelerinde Kafkas Lazıyız da diyorlar,Hemşinliyiz de “Hemşin Lazı” da) [?].

3-Yenice (Gökdere bucağı) (?) (index.anatolicus’ta Laz; wikipedia’da Şavşat göçmeni deniyor. Şavşatlıların Lazlarla karıştırılması yüksek ihtimal)

2c) Turhal:

Laz yerleşimleri:

1- Hacılar  mah. (Dereyaka’yla akraba.Bana gelen bilgiye göre Lazca bilmiyorlar, ancak bu mahalleden olan bir kişi Lazca bildiklerini söylüyor ve “Hemşin Lazıyız” diyorlar [?],[!].Facebook’taki gruplarının adı “Lazlar diyarı”.)

2-Gökdere

2d) Almus: 

Laz yerleşimleri: 

1-Göltepe

3) BARTIN:

3a) Amasra:

Laz yerleşimleri:

1- Çakrazova (Abhazlarla birlikte)

4) DÜZCE:

4a) Düzce merkez ilçe:

Laz yerleşimleri:

1- Lazyazlık (Yazlık) (Konuralp bld.)

2- Lazsuncuk (Suncuk) (Konuralp bucağı)

3- Lazşekerpınar (Şekerpınar mah.) (Boğaziçi bld.)

4- Lazhamidiye (Kabalak) (Konuralp bucağı)

5- Lazşerefiye (Yayla) (Konuralp bucağı)

6-Laz Maa Tavuk (Düzköy) (Konuralp bucağı)

7- Ballar mah. (Boğaziçi bld.) (az sayıda Kürt de var)

8- Yeşilköy mah. (Boğaziçi bld.)

9- Boğaziçi bld.

10- Osmanca

11- Haşkohable (Küçükahmetler) (Çerkeslerle beraber, Lazlar yakın zamanda yerleşti)

12- Yaka (Elbiyalar/Enbiya /Üskübü Yaka) (yerli Manav Türkleri ve Ordulu Türklerle beraber) (Konuralp bucağı)

13-Muncurlu (Gürcü ve Balkan muhacirleri,Çerkesler,Kürtler ve Yörüklerle beraber)

14-Kirazlı (Siyokhable) (Çerkeslerle beraber)

15-Duraklar (Tahirağa/Gutehable) (Abzeh Çerkeslerle beraber)

16-Dokuzpınar mah. (Boğaziçi bld.)

17-Yeşilköy mah. (Boğaziçi bld.)

18- Sancakdere

19- Çay mah.

20- Orhangazi mah. (Beçi Yörükler)

Hemşinli yerleşimleri:

1-Karaderehasanağa (Balkan muhaciri Türklerle birlikte)

2- Aziziye mah. (diğer topluluklarla beraber) (Hemşinliler Hemşince anadilli.Karatavuk köyünden Hemşinliler)

3- Karadere

4- Aynalı (Çerkes ve Abhazlarla beraber)

4b) Akçakoca:

Laz yerleşimleri:

1- Hacallı (Osmaniye mah.)

2- Tongeli (Döngelli)

3- Ayazlı mah. (az sayıda Rizeli de var)

4- Edilli

5- Göktepe (Manavlarla birlikte)

6- Gebekese (Aktaş) (az sayıda Hemşinli de var)

7- Meze (Uğurlu) (Gürcü ve Türkmenlerle beraber)

8- Kirazlı  (Gürcülerle beraber)

9-Osmaniye mah.

10-Çuhalı mah.

11-Melenağzı (Meleni Piri) (Gürcülerle beraber. Lazlar Simonetili)

Hemşinli yerleşimleri:

1- Karatavuk/Ardaletsi (Hemşince anadilli)

2- Abotsi (Yenice) (Türkçe anadilli)

3-Armutlu/Xigotsi (Hemşin) (Hemşince anadilli)

4- Esmahanım (Abhazlara göre azınlık. Gürcüler de var) (Hemşinliler Hemşince anadilli)

5- Davutağa (Acıelma) (Abhazlarla beraber. Hemşinliler Türkçe anadilli)

4c) Yığılca:

Laz yerleşimleri:

1- Kırık (yerli Manav Türkler, Gürcülerle beraber.Laz mahallesi: Salavat)

5)SAKARYA:

5a) Sapanca:

Laz yerleşimleri:

1- Şadiye (Kırkpınar bld.) (Ubıhlar da var)

2-Akçay  (Gürcü ve Çerkeslerle beraber)

3- Balkaya (Kankuli)

4- Dibek (Çxaloi/Dibektaş) (Kurtköy bld.)

5-Msuca (Fevziye)

6-Msicina (Hacımercan)

7-Orç’i (İkramiye)

8-Memnuniye (Karagöl)

9-Şükriye

10-Babadayı/Şöhretiye (Ünlüce)

11-Mümtaziye (Uzunkum ) (Gürcülerle beraber)

12-Muradiye

13-Nailiye (Xeba) (çoğunluk olan Gürcüler ve az sayıdaki Çerkes’le beraber)

14-İlmiye

15-Güldibi mah. (diğer halklarla beraber)

16-Kurtköy bld. (3’aleni Çxala) (diğer halklarla beraber)

17- Kuruçeşme

18-Tepebaşı (Saxandrolo/Kırkpınar bld.’ye bağlı)

19- Yanık (Çerkes çoğunlukla beraber)

20-Kırkpınar bld. (Ubıh Çerkesler ve Gürcülerle birlikte)

21-Gazipaşa mah.

22-Alaçam mah.

23-Yenimahalle

24-Yüzevler mah.

25-Çayiçi mah.

26-Camiicedit mah.

27-Göl mah.

28-Dereiçi mah.

29-Rüstempaşa mah.

30-Kemer mah.

31-Dereköy (Kia)

Sapanca merkez ilçe çoğunlukla Laz nüfusa sahiptir. Laz bulunmayan sadece iki Gürcü köyü var.

5b)Akyazı:

Laz yerleşimleri:

1-Hasanbey

2-Bedilkazancı (Abhazlarla birlikte)

3-Dokurcun bld. (diğer halklarla birlikte)

4-Karapürçek bucağı (diğer halklarla birlikte)

5-Hocaköy (Gürcü,Yörük ve Balkan göçmeni Türklerle birlikte)

6-Kayabaşı

7-Kazancı

8-Eskibedil (Yerli  [Manav] ve Balkan muhaciri Türklerle beraber)

5c) Hendek:

Laz yerleşimleri:

1-Güney (Karadere bucağı)

2-Sarıyer (Abhazlar ve Gürcülerle birlikte.Abhazca adı:Lakraa)

3-Servetiye (Gürcülerle beraber.İki halk genellikle birbirinin dilini öğrenmiş)

4-Karaçökek (Abhazlar ve Gürcülerle beraber)

5-Kızanlık (Arxva)

6-Süleymaniye (Tekerlek Süleymaniye) (Gürcü çoğunlukla beraber)

7-Nüzhetiye/Tatarköy (Büyükdere mah.)

Hendek’in merkezinde de yerleşik bir Laz topluluk var.

Hemşinli yerleşimleri:

1-Kadifekale (Karadere bucağı) (Kısmen Türkçe anadilli Hemşinli. Diğer kısmı sanırım diğer Karadenizliler)

5d) Geyve:

Laz yerleşimleri:

1-Maksudiye (Çaykaralılar ve Şapsığ Çerkeslerle beraber) (Doğançay bucağı)

2-Doğançay (Romanya göçmeni Türkler ve Çerkeslerle birlikte) (Doğançay bucağı)

3-Boğazköy (Cıwaarkıta) (Doğançay bucağı) (Abhazlar,Gürcüler, Ordulularla beraber) (?) (“Laz”dan kasıt Karadeniz Türkü de olabilir)

4-Kızılkaya (Lazköyü. Doğançay bucağı)

5e) Karasu:

Hemşinli yerleşimleri:

1-Ortaköy (Ordulular, diğer Karadenizliler ve Lazlarla (?) birlikte)

2-Paralı  (Türkçe anadilli)

3-Çatalüvez (?) (Paralı’dan ayrılmış)

4- Yuvalıdere

Karasu merkezde de oldukça önemli bir Hemşinli nüfusu vardır.

Laz yerleşimleri:

1-İhsaniye (Çerkesler,Bulgaristan muhaciri Türkler ve Abhazlarla birlikte)

5f) Kocaali:

Hemşinli yerleşimleri:

1- Açmabaşı (Ortaköy bucağı) (Hemşince anadilli)

2-Karapelit (diğer Karadenizliler de var) (Hemşince anadilli)

3-Lah(a)na (Ortaköy bld.) (Hemşince anadilli)

4-Kestanepınarı  (Hemşince anadilli)

Laz yerleşimleri:

1-Kadıköprü (?)

2-Köyyeri (Gürcülerle beraber [?])

5g) Adapazarı (Sakarya merkez):

Laz yerleşimleri:

1-Çaybaşı (Fuadiye) (Şapsığ Çerkeslerle beraber)

2-Lazçaybaşı (Çaybaşıyenköy bld.) (Abhazlar da var) (üç tane Çaybaşı var, Türkçaybaşı,Çerkezçaybaşı [Fuadiye],Lazçaybaşı)

4-Karataş

5-Elmalı (Yörük.Balkan göçmeni,Laz [?])

5ğ) Karapürçek:

Laz yerleşimleri:

1-Hocaköy (Gürcü,Balkan göçmeni Türk,Yörük ve Laz)

5h) Kaynarca:

Hemşinli yerleşimleri:

1-Uzakkışla (’50’lerde Araklı Kizirnos’tan)

5ı) Ferizli:

Hemşinli yerleşimleri:

1-Damlık (yarıya yakını Hemşinli)

5i) Pamukova:

Laz yerleşimleri:

1- Mesruriye

5j) Erenler:

Laz yerleşimleri:

1-Değirmendere

Saydığımız Laz köyleri dışında çok daha fazla Laz köyü çıkma ihtimali düşük gibi duruyor.Karadenizli Türklerin Laz sayılmasından sebep bazı kaynaklar Laz köyleriyle ilgili yanıltıcı bilgiler veriyor. “Laz köyü” diye anılan pek çok köy Laz köyü değil,bunların arasında Çepni Alevilerin köyü bile var! Sakarya il genelinin en büyük etnik grupları yerli “Manav” Türkler,Karadenizli Türkler,Gürcüler ve Lazlardır. Bunlar dışında Balkan Türkü (Mâcır),Boşnak,Arnavut,Çingene,Kürt,Hemşinli,Abhaz,Çerkes,Pomak gibi çeşitli topluluklar da var.

6) KOCAELİ:

6a) İzmit:

Laz yerleşimleri:

1-Çubukluosmaniye (Oxordia)

2-Kestanelik

3-Rahmiye mah. (’90’lı yıllarda küçük bir Kürt göçü aldı)

4- Mehmet Ali Paşa mah.

5-Kısalar

6b) Kartepe: 

Laz yerleşimleri:

1-Maşukiye

2- Kestanelik mah. (Suadiye’ye bağlı)

3-Büyükderbent mah. (Abhazlar ve Abzehlerle birlikte) (Derbent bucağı)

4-Suadiye bld. (Çepluri/Çepnui) (nüfusu karmadır)

5-Tepetarla (Balkan göçmeni Türklerle beraber) (Derbent bucağı)

6-Acısu mah. (Trabzon göçmenleriyle birlikte)

7-Arslanbey (Muta/Aslanbeg)

8-Yenimahalle (Suadiye’ye bağlı)

9-Çınarlı mah.

10-Soğuksu mah.

11-Beşevler mah.

12-Cumhuriyet mah.

13-Çamlık mah.

14-Çiftlik mah.

15-Hikmetiye mah. (?) (Abhazlarla göre azınlık?)

16-Rahmiye mah.

17-İfraziye (Suadiye’ye bağlı)

18-Orta Mahalle (Suadiye’ye bağlı)

19-Şefkatiye mah.

20-Selçuklu mah. (Selçukiye) (Suadiye’ye bağlı)

6c)Karamürsel:

Laz yerleşimleri:

1-Osmaniye (Jilen P’otocuri)

2-Çamçukur

3-Safiye

4-Senaiye

5-Suludere

6-Yalakdere bld. (Çoğunluk Pomak’tır)

7-Ereğli bld. (Güzelyalı/Güzelkıyı)

8-Akçat bld. (Boşnak,Çerkes,Gürcü ve Balkan muhaciri Türklerle beraber)

9-Tepetarla

10-İhsaniye (burası bir Boşnak köyü.Ancak bazı yerlerde Yalova İhsaniye köyü Laz diye geçiyor,ancak Yalova’da böyle bir köy yok.Bir ihtimal bu köyde bir Laz nüfusu var)

6d) Kandıra:

Laz yerleşimleri:

1-Beylerbeyi

2-Erikli (Manav köyü. Beycaz mahallesi Laz)

6f) Gölcük:

Laz yerleşimleri:

1-Sofular (bu köye komşu Gürcü köyleri Mamanati diyormuş)

2-Ümmiye (Gürcülerle beraber)

3-Hamidiye (Gürcülerle beraber) (?)

4- Mesruriye

5- Saraylı (Arnavut, Arap ve muhacir Türklerle [?] birlikte)

6- İrşadiye (Gürcülerle beraber?)

7-Dumlupınar mah.

8-Yeni Mahalle

9-İkiztepe mah.

10-Şehitler mah.

11-Kanpara (ünlü Kanpara kabilesinin köyü.Ümmiye’ye bağlı bir mahalle ama ayrı bir dağ köyü görünümünde)

12-Şevketiye (Saçmalı) (Çoğunluk Laz, Çavdar sülalesi Gürcü. Trabzon göçmenleri de var.Laz ve Gürcü halkları Borçka’nın Civan köyünden gelme)

13-İhsaniye (Gürcülerle birlikte)

14-Selimiye (Beyoğlu/Çerkezköy. Abhazca adı: Beyipa) (köyün kurucuları Abhaz’dır ancak köy nüfusu bugün birkaç Abhaz aile dışında Laz)

6g) Başiskele: 

Laz yerleşimleri: 

1-Doğantepe

2-Servetiyecamii (Rizeli Türkler de var)

3-Alartı (Eğreltiköy) (şimdi Servetiyecamii’ne bağlı bir mahalle olmalı)

4-Aytepe mah. (Gürcüler çoğunluk, azınlık olarak Lazlar var [?])

5-Kirazpınar mah. (Rizelilerle beraber [?])

6-Değrmendüzü mah. (Rizelilerle beraber [?]

7-Kullar bld.

8-Yuvacık

Başiskele merkezinde de yerleşik bir Laz nüfus var.

Hiçbir kaynakta Kocaeli’ne bağlı bir Hemşinli köyü tespit edemedim.

7)YALOVA:

Laz yerleşimleri:

1- Mecidiye (Armutlu ilçesine bağlı)

2-Ortaburun (Çınarcık ilçesi) (Gürcülerle beraber)

3-Engere (Şenköy) (muhtemelen karışık) (Çınarcık ilçesine bağlı)

4-Ç’anoşop’t’e (Üvezpınar)

5-Safran (Yalova merkez. Oxordiya göçmeni. Kocaeli – Çubukluosmaniye’yle akraba)

6-Delipazarı (yeni adı:Kurtköy beldesi. Yalova merkez)

7-Samanlı (Türklerle beraber?. Yalova merkez)

8-Akköy (Termal ilçesine bağlı)

9-Kadıköy bld. (Yal. merkez)

10-Yenimahalle (Termal ilçesi) (çok küçük bir bölümü Oflu ve ’99 depreminden sonra göçen vatandaşlar)

11-Katırlı (yeni adı:Esenköy bld.)  (Gürcülerle beraber/iki mahalle: Laz mahallesi,Gürcü mahallesi) (Çınarcık ilçesine bağlı))

12-Gökçedere (Yalova merkez)

13-Selimiye (Armutlu’ya bağlı) (?)

14-Kazımiye (Balkan göçmenleriyle beraber) (?)

15- Çınarcık (İlçe merkezi. Günümüzde karma nüfuslu)

8) BURSA:

8a) Gemlik:

Laz yerleşimleri:

1- Katırlı (yerli Manav Türkleriyle beraber)

2-Fevziye

3-Kostaneti (Şükriye)

8b) Orhaneli:

Laz yerleşimleri:

1-Gürle (Türklerle ve Gürcülerle beraber)

2-Ağaçhisar (Yörük ve diğer halklarla [?] beraber) (?)

8c) İznik:

Laz yerleşimleri:

1-Mecidiye

2-Hisardere

3- Sultaniye

8d) İnegöl:

Laz yerleşimleri:

1-Hayriye (Gürcü çoğunlukla beraber)

2-Çayyaka (Yörükler ve Ahıska Türkleriyle beraber)

8e) Mustafakemalpaşa:

Laz yerleşimleri:

1-Taşköprü (Balkan muhaciri Türkler ve Çerkeslerle beraber)

2-Hacıali (Balkan muhaciri Türkler,Yörükler,yerli Manav Türkler ve Çerkeslerle beraber)

8f) Orhangazi: 

Laz yerleşimleri:

1-Dutluca

2-Akharem (Türklerle beraber/?)

3-Sölöz bld. (Türklerle beraber/?)

8g) Osmangazi:

Laz yerleşimleri:

1- Dikkaldırım mah.

8h) Yıldırım:

Laz yerleşimleri:

1- Fidyekızık (Aliyazı mah. Laz)

9-BALIKESİR

9a) Manyas:

Laz yerleşimleri:

1-Hacıibrahimpınarı

9b) Dursunbey:

Laz yerleşimleri:

1-Şabanlar (Manavlar çoğunluk, Laz ve Çerkesler azınlık)

10-İSTANBUL

10a) Beykoz:

Laz yerleşimleri:

1-Dereeski

2-Kaynarca Mah.

 

10b) Çekmeköy:

Laz yerleşimleri:

1-Reşadiye (Lazköy)

1-Âlemdağ (köy değil, tepe ismi ve o bölgenin/semtin ismi)

10c) Şile:

Laz yerleşimleri:

1-Avcıkoru (?) (Gürcü?/Laz?)

2-Erenler (?) (Gürcü?/Laz?)

3-Hamidiye

Şile’ye bağlı olan ve Batum göçmenlerince kurulan (Laz?/ Gürcü?) Safvetiye ve Ökrezli köyleri artık yoktur (?) .Ayrıca İstanbul gibi bir kentte adları sayılan köylerin tamamen Laz nüfusa sahip olduğunu düşünmemek gerek elbet.

İstanbul’da birkaç tane daha Laz köyü olabilir (?). Kadıköy,Ataköy,Paşaköy (Sancaktepe’de, Alemdağ’a doğru ama wikipedia’da Selanik göçmeni deniyor.Paşaköy’den kasıt burası mı anlamadım.) adları geçse de buralar da köy ya da mahalle adı bulamadım.

11-SAMSUN:

Buradaki Lazlar kültür ve dil olarak asimile olmuş  olabilirler.

11a) Vezirköprü:

Laz yerleşimleri:

1-Çaltı (Gürcü ve Çerkeslerle beraber)

11b) Çarşamba:

Laz yerleşimleri:

1-Aşağıdikencik (Tikenlüce) (Gürcü,Türkmen ve Çerkeslere göre azınlık)

2-Yukarıdikencik (Aşağıdikencik’le aynı/?)

3-Irmaksırtı (Dikbıyık bucağına bağlı) (Türk,Çerkes ve Gürcülerle birlikte)

4-Eğridere (Ayvacık bucağına bağlı) (yerli ve Karadenizli Türklerle birlikte)

11c)Bafra

Laz yerleşimleri:

1-Karıncak (Çorak) (Arnavutlar,Çerkesler,Abhazlar ve Boşnaklarla birlikte)

2-Gümüşyaprak (Müzmelek) (çoğunluk olan Arnavutlarla birlikte)

3-Karpuzlu (Xirsu/Xırsumengenler/Hırsa) (Kosovalı Arnavutlar çoğunluk. Boşnak ve Lazlar azınlık)

11d) Kavak:

Laz yerleşimleri:

1-Yeralan

11e) Tekkeköy:

Laz yerleşimleri:

1-Yağbasan (Fatsa göçmenleri ve sanırım yerli Türklerle birlikte)

2-Kargılı (Gürcülerle beraber)

11f) Alaçam:

Laz yerleşimleri: 

1-Soğukçam (Çerkes,Türkmen,Poşa ve Arnavutlarla birlikte)

 

 

12- GİRESUN:

12a) Çanakçı:

Laz yerleşimleri: 

Osmanlı-Rus Harbi’nden sonra göçmüş Lazca anadilli küçük bir Arhavili Laz topluluk var. (İmamoğulları vs.)

12b) Bulancak:

Laz yerleşimleri:

1- Yunuslu

2-Süme

Not: Bu Lazlar Lazcayı anadil olarak koruyan Batum göçmenleridir.Yunuslu, 1906’da Süme’den ayrıldı.

13- KAYSERİ:

13a) Develi:

Laz yerleşimleri: 

1- Bakırdağı nahiyesi (Balkan muhacirleriyle birlikte. Lazlar, Borçka-Kostaneti’den)

14- ORDU:

Laz yerleşimleri:

14a) Ünye:

1-Güllük mah. (Gürcülerle beraber) (?)

2-Hızarbaşıgünlük (Gürcülere göre azınlık. Lazlar Batum’un Tbeti köyünden ve Lazca anadilli.Orta yaş üstü Lazlar Gürcüce de bilirmiş)

3-Hızarbaşıkumarlı (Gürcülere göre küçük bir azınlık)

15- SİNOP:

15a) Ayancık:

Laz yerleşimleri:

1- Gölköy

15b) Erfelek:

Laz yerleşimleri:

1-Erfelek’in Türk,Gürcü,Çerkeslerden sonra Abhazlarla birlikte en küçük etnisitesi Lazlardır. Köyleri varsa bilmiyorum.Belediye, Lazların ilçenin % 3’ünü oluşturduğunu yazmış.

16-ANKARA:

Laz yerleşimleri:

16a) Polatlı:

1-Sinanlı (?) (Kürt,Çerkes ve Türklerle beraber)

17-BİLECİK:

Laz yerleşimleri:

Osmaneli:

1-Adliye (Gürcüler ve Balkan göçmenleriyle beraber) (?)

2-Sarıyazı (Gürcülerle beraber) (?)

18- KIRIKKALE:

Laz yerleşimleri:

Keskin:

1- Konur (belde/ Türkler ve Lazlar yarı yarıya. Yaklaşık 15 Hemşinli aile de var fakat üç yaşlı insan dışında Hemşince bilen yok- Muhammed Enes Canöz)

 

Bu listeye katkı sunanlar:  İbrahim Aydı,Samet,Emine İmamoğlu,Filiz,Hikmet Akçiçek,Bahar,Tasetişi,Faruk,”Laz”,Halis,Serdar,Livaneli,Msicinaşa,Mustafa,Helesa,Hasan Yaşar, Sapanca Karamürsel,”Abaza”,Batumlu,Antonio,Esra,Emrah,Alemdaroğlu,John Godel,İbrahim,nazım,aslan,batuhan,çkinebuy, Eser,Selim, Selin,Yakup, koko, ortaören25, Muhammed Enes Canöz

yerleşimlerin etnik dağılımları hususunda katkı sunanlar dışında sayısız kaynaktan yararlanılmaya çalışıldı. index.anatolicus, vikipedi’deki ilgili sayfalar ve nicesi.