Laz Medyası Tarihi ve Yeni Bir Edebiyat Dergisi: Uncire

Konuşmacılar: 

İrfan Çağatay (Ogni ve Uncire Dergisi Editörü): Laz yayıncılığının serüveni

İsmail Güney Yılmaz (Uncire Dergisi Yazı Kurulu Üyesi): Uncire’nin hikayesi ve konuşanı az dillerde yazmanın zorlukları

Mehmedali Barış Beşli (Laz Kültür Derneği Başkanı): Ogni dergisinin öyküsü

İstanbul Bilgi Üniversitesi Türkiye Kültürleri Araştırma Grubu ve Laz Kültür Derneği işbirliğiyle düzenlenmektedir.

Tarih: 30 Ocak 2020

Saat: 18.30

Yer: santralistanbul Kampüsü, E2-203