Enternasionaluri Birapaşi Lazuri Golaktalu (Enternasyonal Marşı Lazca Meali)

-Enternasionali-

gok’utsxi aşk’va ncirişen gok’utsxi
gok’utsxi yesirepeşi kiana
irden k’abğa zalimepeşk’ala
ham k’abğa sk’udalaşi k’abğa.

mepxvat ham mcveşi kiana
şk’u ağani kiana bgorumt
uşk’ut’an aşk’va zalimepe
voret husinderşk’ule mance.

ham k’abğa soğunai
k’abğaşk’uni on aşk’va
Enternasionalite
içiten k’oçinoba.

ğormoti, p’at’on, ağa, mapa
oxoşk’va p’ot’e var naçen
e do şk’uni moçuletinu
xvala xepeşk’unis ren.

ham k’abğa soğunai
k’abğaşk’uni on aşk’va
Enternasionalite
içiten k’oçinoba.

favrik’apeti let’ati
iri maduyepeşi mali
gomçvalupes xak’k’i var uğunan
xenapa ren didi mance.

deburcalepek na-dobğes ditsxiris
a ndğa işk’idanene
ham ditsxiri zuğaşi tanuras
mç’ita a mjora ext’asere.

ham k’abğa soğunai
k’abğaşk’uni on aşk’va
Enternasionalite
içiten k’oçinoba.

goloktalu: İsmail Güney Yılmaz