Ağani Murutsxi: Lazca Anlatır

İstanbul merkezli çıkan ve tamamen Lazca olan Ağani Murutsxi'nin ilk sayısında politik makalaler, geçtiğimiz ayların önemli siyasi ve kültürel haberleri, asimilasyon konulu karikatürler, eleştirel bir spor sayfası bulunuyor.

Geçtiğimiz yaz çalışması duyurulan Lazca gazete Ağani Murutsxi’nin (Yeni Yıldız) ilk sayısı 11 Eylül Çarşamba günü yayımlandı.

İstanbul merkezli çıkan ve tamamen Lazca olan gazetenin ilk sayısı okuyucusuna politik makalalerden, geçtiğimiz ayların önemli siyasi, kültürel haberlerine, asimilasyon konulu karikatürlerden, eleştirel bir spor sayfasına ve Laz Enstitüsü’nün de başkanlığını yapan Prof. Dr. Mehmet Bekaroğlu’yla ropörtaja dek zengin bir içerik sunuyor.

Spotu “jur tuteri politikuri Lazuri kazeta” (iki aylık siyasi Lazca gazete) olan Ağani Murutsxi, olabilecek en kısa periyoda geçebilmeyi, ilerleyen sayılarda sabit bir Türkçe, Megrelce ve dönüşümlü olarak Hemşince, Gürcüce, Pontos Rumcası (Romeyika) dilinde sayfaları da içeriğine katabilmeyi amaçlıyor. Misyonunu Lazcayı yaşatmak için, bir yazın ve okuma dili olarak Lazcayı güçlendirip, yaygınlaştırmak ve “Lazlara dünyayı Lazca anlatmak” diye özetleyen gazete, İstanbul, Lazistan, Almanya ve Türkiye’nin farklı illerinden Lazların kolektif emeğiyle ortaya çıktı.

Kasım 1929’da Sovyet Abhazya’da çıkarılan Mç’ita Murutsxi’den (Kızıl Yıldız) sonra dünyanın bilinen ikinci Lazca gazetesi olan Ağani Murutsxi önümüzdeki sayısını (Kasım-Aralık) Mç’ita Murutsxi ve Sovyet Lazları halk önderi İskenderi Tzitaşi (Ǯitaşi) özel sayısı olarak çıkarmayı planlıyor. (İGY/HK)

Ağani Murutsxi, Laz Language Newspaper, Restarts Publishing

Ağani Murutsxi

Suspended publishing last year, Ağani Murutsxi (New Star) newspaper started publishing again on Wednesday.

Based in Istanbul and completely in Laz language, the bimonthly (with its slogan “jur tuteri politikuri Lazuri kazeta” in Laz language) newspaper aims to cover monthly culture, sports and political news as well as articles and cartoons on topics like assimilation.

The latest issue offers rich content, including an interview with Prof. Dr. Mehmet Bekaroğlu from Laz Lanugage Institute.

Ağani Murutsxi newspaper also plans to become a periodical in the near future with the articles in Turkish, Megrel language as well as rotating content in Hamshen (Homshetsi) language, Georgian, Pontus Greek (Romeyika).

With a mission to make Laz language live as a language of reading and writing, as well as spread and bolster it to the extend that Laz people are unable to express the world through Laz language, the bi-monthly newspaper is contributed by a team of staff from various cities in Turkey and Germany.

Ağani Murutsxi marked the second newspaper fully in Laz language, following Mç’ita Murutsxi (Red Star) in Soviet Aphasia in November 1929.

The newspaper will cover articles on Mç’ita Murutsxi newspaper and Soviet Laz people leader İskenderi Tzitaşi (Ǯitaşi) on its next issue (November-December).

(İGY/HK/BM)

http://www.bianet.org/bianet/medya/149856-agani-murutsxi-lazca-anlatir

http://www.bianet.org/english/minorities/149867-agani-murutsxi-laz-language-newspaper-restarts-publishing?bia_source=rss