Category: Skani Nena

Oğurinu Şeni Ar Noxmare: Svayoxope Gokturu

Andğanerindğa iri mutxa muşite S.O.S’i na-meçams Lazuri nena, kultura do çinoba; sist’emat’ik’uri ar asimilasyonuri p’olit’ik’aşi tisya ren, Lazuri svayoxope okturuşi problemat’ik’ati ham mosk’ombuşi p’olit’ik’aşi enni ip’t’ineri do becit’i yağmepe muşişi ari ren.

Pilargeti, Noxlamsu, Pi3xala, Amç’ise, Xunari, Sifati, Xocivati, Mek’alisk’irti, 3’arişk’a… Lazepek na-içineman svalepe ren iri…İro devlet’işi k’urumepes ar mutxa vikumt’atşa na-voxmart, do na-u3xu na maeran, şk’unda mendra na ren, gonktureri yoxope nişi na moxmarapaman Lazuri svayoxope… İp’t’i noğapeşi yoxope guktures dort’u; Atina: “Pazar”, Vi3’e: “Fındıklı” doyes dort’u… Megzas op’ut’epeşi yoxopes ort’u, 3’iğareri ar yoxo kuz’ires op’ut’epe
Devamını Oku

Sk’udala Şeni Gon3’eri K’art’ali

Keiselit cuam-dalepeşk’imi,şk’u var emamsk’vaneran misa misa ğuraşk’uni ç’eşala… Şk’u emamsk’vaneran u,cumapobaş msk’va purkepete çaneri sk’udala gzaşen ogzala !..

Oroperi cuma-dalepeşk’imi !.. Kianas şilya do şilya nena isinapinen do ham nenapeşi didomuşişi jindole ğuraşi m3’up’i gulun. Ğuras xolosi na-ren nenapeşi doloxe şk’u na-visinapamt otxo nena ti ik’ore3xen.Do mazi’irenan, ndğa do ndğa nenapeşk’uni ğurun… Xaçk’apeşk’uni, minobapeşk’uni ğurun !.. E do şk’u, iri ar timya purki na-ren ham nenapeşi ğura misa misa seri p’at’en i ?!.Var!..
Devamını Oku