Kökler Hemşinli halkının kökeni, Erzurum’un kuzey bölgelerinde yaşayan “Amatuni” adlı Ermeni topluluğuna dayanır. 788’te Araplar’ın zulmünden kaçarak, Hamam adlı prenslerinin önderliğinde Lazistan sınırları içinde bulunan Kaçkar Dağları’nın kuzey yamaçlarına 12 bin kişilik bir grupla yerleşirler. Hemşin adı da, prens Hamam’dan gelir, Hamam+şin (Ermenice; yer) yani Hamam’ın yeri… Hemşinliler zamanla yerleştikleri bu bölgelerden daha da aşağılara
Devamını Oku