Category: Lazebura.net

Avrupa’nın Yalnız Halkı : Basklar

Bask kültüründen bahsederken geleneksel sporları olan,bileklere sarılı raketlerle , topu, iki kez sıçramadan ve rakiplerin engel olamayacağı şekilde duvara atmayı amaçlayan “pilota”yı da anmadan geçmeyelim.

Türkiye’de yaşayan insanların çoğu için, Basklar,“ETA ve ‘etnik temelli şiddet’ten daha fazla çağrışım ifâde etmese de, Kafkasya kökenli olan ve Kafkas târihi ve kültürüyle ilgilenen insanlar için her zaman farklı bir merak uyandıran, dikkat cezbeden bir halk olmuşlardır. Bu ilginin kökü elbette ki, Basklar’ın geçmişten günümüze, mütemadiyen Kafkasya’yla ilişkilendiriyor olmasına dayanıyor. Söz konusu ilişkilendirmeye göre
Devamını Oku

Kafkas Dilleri Ve Lazca – Adigece(Çerkesçe) Mini Sözlük

İnsanoğlunun geçmişten bugüne getirdiği tüm diller , yeryüzünün  ayrı birer kültürel zenginliği ve değeridir. Dünyadaki her dil, var oluşunun temelindeki en saf insanî öz itibariyle aynı ilgiyi ve değeri hak etse de, ne yazık ki pratikte böyle bir karşılık yoktur. Kimi dilbilimciye göre 3000 civarında, kimine göreyse  6500 dil konuşuluyor bu gezegende. Tasnifler muhtelif olsa
Devamını Oku

Di3xiriş-Dava /Kan Davası /Une Vendetta

<Ağani nç’arala nenape şeni telifi eserepeş-şk’ala, ç’k’va nenapeşan materyalepe ti goktalu dido becit’i a dulya ren. Goktalu t’k’vasis nosis ip’t’i na-mulunpeşen armuşi ti Gyulva mç’aralobaşi didi eserepe renan. Tudes na-ren hekaye, çinoberi Frenguli mç’arale Guy de Maupassant’i’şi, kianaşi intikami hekayepeşi oşk’endaş enni jindorepeşan na-ik’oro3xen “Di3xiriş-Dava” yoxoni hekayemuşi ren. Ham, xepeşan na-momalen şuk’u oxenus na-viçalişi goktalu,
Devamını Oku

Doğu Karadeniz’in Dört Otokton Dili İçin Kısa Sözlükçe

Binlerce yıldır, yan yana ve iç içe yaşayan bu dillerle ilgili sözlükçeye geçmeden önce,söz konusu dillerin Doğu Karadeniz’de konuşulduğu yöreleri sırlamanın yararlı olacağını düşündüğümden, aşağıya bu dillerle ilgili bu bağlamda birer başlık açmayı uygun gördüm.

Lazca,Gürcüce *,Hemşince ve Pontos Rumcası, Doğu Karadeniz’de kullanılan, üzerine çok araştırma yapılmamış olan dört dil. Aşağıdaki kısa çalışmanın esas amacı, binlerce yıldır Doğu Karadeniz bölgesinde konuşulan bu dört yerli ve köklü dili yetersiz de olsa, okuyucuya tanıtabilmek ve halkların kardeşliğine somut bir selâm gönderebilmektir. Bu küçük sözlükçe çalışmasının iki hedefi daha var. Bunlardan birincisi,Gürcüce veLazca’nın
Devamını Oku