Category: KronikMuhalif.com

Lazca Roman ve Ülke Bütünlüğüne Ağıt

Fikir sahibi olmadan zikir sahibi olanlar geleneğinden gelen Türker, yazısında bir de Lazcanın kaç tane lehçesinin bulunduğuna, kitabın Lazcanın hangi lehçesiyle yazıldığına ve Lazcayı kaç kişinin konuştuğuna takmış.

Mehmet Türker. Bu adı daha önce duydunuz mu? Bu adam kim, neci?  Türker, ‘Sözcü’  adlı ulusalcı şoven gazetenin yazarlarından biri. Bu insan, adı geçen gazetenin 27 Kasım 2011 tarihli sayısında bu kez hedefine Kürtleri, Ermenileri ya da Rumları değil de Lazları, Lazcayı ve Laz kültür aktivistlerini almış. Söz konusu ‘Lazca Çocuk Kitabı’ başlıklı yazısında önce‘Türkiyelilik’
Devamını Oku

Dışarısı Büyük Gözaltında

Türkiye’de terör örgütü üyeliğinden hüküm giyebilmek için –bakın terör örgütü propagandası bile değil!- Kültür Bakanlığı’nın onayıyla çıkmış olan albümlerdeki şarkıları söylemek bile yeterli olabiliyor.

Köle, özgürlüğün cılız sesinden dahi korkuyor. Önümüz, arkamız, sağımız, solumuz, evimizin odaları, yürüdüğümüz yollar, okuduğumuz kitaplar, kafamızın içi, söylediğimiz söz sobe! Televizyonlardan, gazetelerden yükseltiliyor “teslim ol!” çağrıları.  Adalet adı, Türkiye’de zaten mazlumu korkutan bir sözdü; artık yarattığı cehennemin ateşini iyice harlamış bir zebanî. Ve zebanînin elinde o terazi. Terazi eğriyi doğru, doğruyu eğri gösteriyor. Gösterilenin gerçek olduğuna
Devamını Oku

Mp’ilapete va do Ğezep’i İsarepete 3’ameri K’oçi

Ancak, ölüme karşı direnen kadim dilimizin, keskin ve tereddütsüz bir direniş ruhuyla donatılıp korunması gerektiği kesin… Lazca, o direniş ruhundan bir nefesi de bu şiir çevirisinden alır belki…

“Vedat’i,Taylani,Bat’ali,Memet’i,Nejmi… Gektala şeni ğures…” Vigzart pait’axt’işi susapes, Enni oği ulun gektalaş-şeit’i. Arağorda vit’urt’ ham marşi,a k’oçik va it’us. A mabirak ti sk’udun him marşis. Uşk’un ki ğuramuşi on xolosis. Marşişi şeit’epe-list’es,namusiş-list’es. Nç’arums yoxomuşi,uneneli do gemzuli. Do komoxt’u siramuşi,na-ç’eşums him ask’eişi. Mara sira haşo moxt’aset’u i? Aduşunu dort’u muperepe… İ3′amaset’u gurişen,k’oçeburi “Sk’udas THKP”-ia t’k’vasert’u. Hamus xolosi’r’t’u
Devamını Oku

Bolşevik bir Laz gazetesi: Mḉita Muruʒxi *

Gazetede görülen ilk yazı, Lenin’in 1896 yılının 19 Nisanında hapishanede yazdığı bir propaganda yazısıdır (“ha ognapu Leninik ḉaru 1896 ǯ. 19 Aṕrilis xapisxanas”). Gazetenin “manşet”i de bu yazının ve yanındaki dünya haberlerinin üstünde, büyük puntolarla olmak üzere, “Oǩtyabrişi İnǩilabişi ma-12-ani ǯanobaşi ndğas mteli dunyaşi proleterepe do žeri milletepes çkuni cumaloni selami! Sǩidas Ǩominterni proletaroni inǩilabişi teşǩilmxenapu! Medulyepeşi sinifişi gyandgoneri do oǩomǩorobu ren – Lenini”

1929-1938 yılları arasında Sovyetler Birliği topraklarında yaşayan Lazlar kültürel haklara sahiptiler. O dönemin Sovyet politikasına göre, her halk kendi kültürel çalışmalarını yapmakta, kendi dilinde yayın ve eğitim vermekte sınırsız özgürlükteydi. İşte bu dönemde, SSCB yurttaşı olan tüm milliyetlerin olduğu gibi Laz halkının da çeşitli çalışmaları oldu. Biz bu yazıda, hakkında pek fazla bir şey yazılıp
Devamını Oku