Tag Archives: yabancılaşma

Yabancılaşma kuşatması

İşsizlik de çalışma da bu düzene insan örgütlüyor, zira bir alternatif yok. İşsizler iş bulma umuduyla, çalışanlar ise enselerinde bir silah gibi duran, kafalarının içinde salınıp duran, işini kaybetme korkusuyla ehlileşmekte. Sabahtan akşama kadar çalışanlar, akşam eve yorgunluk ve hayal kırıklığından başka bir şey götüremiyorlar. Ama bunu da bulamayanlar var. Zira milyonlar, hiçbir işe yaramama, değersizlik hissiyle odalarında kendilerini yiyip bitiriyorlar.

  “Bir kere, çalışma işçinin dışındadır. Yani onun (işçinin) özsel varlığına ait değildir. Onun için işçi çalışırken kendini olumlamaz, yoksa, mutlu değil mutsuzdur. Fiziksel ve zihni enerjisini serbestçe geliştirmez, bedenini harcar ve zihnini yok eder. Onun için işçi ancak çalışma dışında kendine gelir ve çalışırken kendisinin dışındadır. Çalışmadığı zaman kendindedir, çalışırken kendinde değildir. Onun için
Devamını Oku

Türkiye’de Yabancılaşmanın Temel Dinamikleri

Toplumun kendine ve birbirine yabancılaşması, İ.T. ve cumhuriyet dönemi uygulamalarıyla hız kazandı, geliştirilen yeni mefkure, taze bir ulusu zorla yaratmanın tüm yollarını denedi. Diller yasaklandı, İslam dışı dinlerin ve onların mensupları üzerinde bir baskı ve korku imparatorluğu kuruldu, Kürtçe, Ermenice, Yunanca, Lazca, Arapça, Gürcüce, Süryanice binlerce orijinal yer adı sistemli bir şekilde değiştirildi, halklara kendi kimliklerini geliştirebilecekleri bir imkan tanınmadı, masa başlarında uydurma tarih ve dil tezleri hazırlandı, ülke bir çırpıda ezeli Türk yurdu ilan edildi, Türk, Arap ve diğer milletlerden Alevilerin pasifize edilmesi için gerek duyulan her araç kullanıldı.

Bu yazının konusu olan “yabancılaşma” mefhumu, felsefi bir tartışma terimi olarak “yabancılaşma” değil, eşyanın tabiatı gereği felsefi tartışmalara da ilham olabilecek, Türkiye’deki sosyolojik,tarihi ve siyasi alt üst oluşlar, değişimler olacak. Karmaşık ve çok katmanlı bir tarihsel ve kültürel birikimin üzerinde yerleşik olan bugünkü Türkiye’nin evrimleşme çizgisini sağlıklı bir biçimde kavrayabilmek de pek çok disiplinin imbiğinden süzülmüş yine karmaşık bir
Devamını Oku