Tag Archives: lazuri

Lazcanın Yaşam Mücadelesi

Devletin asimilasyon politikaları son derece sistemli ve “yeni ulus yaratma” hülyasıyla eşgüdümlü olarak yürütülüyordu. Burada devletin, Lazları, Kürtlerden sonra özel olarak ilgilenilmesi gereken bir topluluk olarak gördüğünü rahatlıkla söyleyebiliriz.

Lazları tanıyor musunuz, duyuyor musunuz seslerini? Lazların bir dilleri olduğundan haberdar mısınız ya da Lazca diye ayrı bir dil olduğunu duymuş olsanız da bu dil nasıl bir dildir, nedir, ne değildir hiç merak ettiniz mi?Yoksa Lazca size göre de Türkçenin Doğu Karadeniz şivesi ya da olmadı Pontus Rumcası varyantı mı?Yoksa bu dil Gürcüce ile Rumcanın
Devamını Oku

Kafkas Dilleri Ve Lazca – Adigece(Çerkesçe) Mini Sözlük

İnsanoğlunun geçmişten bugüne getirdiği tüm diller , yeryüzünün  ayrı birer kültürel zenginliği ve değeridir. Dünyadaki her dil, var oluşunun temelindeki en saf insanî öz itibariyle aynı ilgiyi ve değeri hak etse de, ne yazık ki pratikte böyle bir karşılık yoktur. Kimi dilbilimciye göre 3000 civarında, kimine göreyse  6500 dil konuşuluyor bu gezegende. Tasnifler muhtelif olsa
Devamını Oku

Oğurinu Şeni Ar Noxmare: Svayoxope Gokturu

Andğanerindğa iri mutxa muşite S.O.S’i na-meçams Lazuri nena, kultura do çinoba; sist’emat’ik’uri ar asimilasyonuri p’olit’ik’aşi tisya ren, Lazuri svayoxope okturuşi problemat’ik’ati ham mosk’ombuşi p’olit’ik’aşi enni ip’t’ineri do becit’i yağmepe muşişi ari ren.

Pilargeti, Noxlamsu, Pi3xala, Amç’ise, Xunari, Sifati, Xocivati, Mek’alisk’irti, 3’arişk’a… Lazepek na-içineman svalepe ren iri…İro devlet’işi k’urumepes ar mutxa vikumt’atşa na-voxmart, do na-u3xu na maeran, şk’unda mendra na ren, gonktureri yoxope nişi na moxmarapaman Lazuri svayoxope… İp’t’i noğapeşi yoxope guktures dort’u; Atina: “Pazar”, Vi3’e: “Fındıklı” doyes dort’u… Megzas op’ut’epeşi yoxopes ort’u, 3’iğareri ar yoxo kuz’ires op’ut’epe
Devamını Oku

Sk’udala Şeni Gon3’eri K’art’ali

Keiselit cuam-dalepeşk’imi,şk’u var emamsk’vaneran misa misa ğuraşk’uni ç’eşala… Şk’u emamsk’vaneran u,cumapobaş msk’va purkepete çaneri sk’udala gzaşen ogzala !..

Oroperi cuma-dalepeşk’imi !.. Kianas şilya do şilya nena isinapinen do ham nenapeşi didomuşişi jindole ğuraşi m3’up’i gulun. Ğuras xolosi na-ren nenapeşi doloxe şk’u na-visinapamt otxo nena ti ik’ore3xen.Do mazi’irenan, ndğa do ndğa nenapeşk’uni ğurun… Xaçk’apeşk’uni, minobapeşk’uni ğurun !.. E do şk’u, iri ar timya purki na-ren ham nenapeşi ğura misa misa seri p’at’en i ?!.Var!..
Devamını Oku