Tag Archives: lazepeşi nufusi

Turkieşi doloxe do gale Lazepeşi nufusi-2

B) Turkieşi gale na sk’udunan Lazepe ham noç’are k’azeta çkunişi maxutani nomaraşen naonen. İp’t’i Kortuletis (Gyurcist’anis) ptsadat. Kortuletisti SSCA-şi bazi ok’oretsxupeşan made p’ot’eneri oras Lazepe var k’oretsxes, “nananena” burmepesti Lazuri nena var ç’ares. Ham dulya, Kortuletişi devlet’işi faşizmik Lazepe Kortu naotziramsşeni on. SSCA’şi Lazi nufusişeniti Rusiaşi Lazepes vimeselatere. Kortuletis jur op’ut’e Lazi on: Sarp’i do
Devamını Oku

Turkieşi doloxe do gale Lazepeşi nufusi-1

A) Turkies Lazepeşi Nufusi Lazepe Turkies do ir’ kianas nak’u şuri sk’uduran belli var on. “Belli var on” nagitzvit’na t’k’va ognit ki ham dulyaşeni ofisialuri a ok’oretsxu var on. Do ham haşo naonşeni Lazepeşi nufusişeni naizit’en iri mut’xa mtel taxmini ort’asen. Şk’uti ham ç’aras namaxasap’eran şuk’u Lazepe kianas nak’u k’oçi naien dei ptsadatere. Turkies Lazepeşi
Devamını Oku