Tag Archives: kürt sorunu

Boşlukta Yankısız Sesler

Kimliklerin birbiriyle savaşına sıkışan atlasta, sınıf bilinci ve kavgasının gerçek bir varlık olarak sahaya çıkamaması Türkiye siyaseti haritasını çölleştiriyor.

Muhalefetin sıkışmışlığını, içinde en yıkıcı hâliyle teneffüs ettiği bunalım durumunu, mücadelenin geriye çekilişini, dahası görünmezleşmesini tespit edebilmek için klasikleri hatmetmiş bir entelektüel olmaya gerek yok. Ümmiler dâhil herkesin açık seçik tarif edebileceği bir vaziyet tüm ayrıntılarıyla arz-ı endamda, ahvalin deşifre bantları meydanda. Burada mesele, bu olguyla nasıl baş edilebileceği, hâldeki gerçeğin başka bir gerçeklikle nasıl
Devamını Oku

“Çözümü imkânsız” bir mesele olarak Kürt sorunu

Tamam, “Kürt yok” derken seksen yıldır hata etmiş olabilirler, ama şimdi Türkiye değişti. Kürt var, Kürtçe de var, hatta Türklerle birlikte ama onlara tam eşit olmayarak, de facto bir biçimde de olsa “kurucu unsur” diye tanınabilmeleri bile olasıdır.

Ortalama her Türk vatandaşının çocukluğundan itibaren bilinçaltına sokulan bir kâbus vardır: Sevr haritası. Bu emperyalist bölüşüm haritasına göre Türkiye, savaşın galipleri İngiltere, Fransa, İtalya ve antlaşmadan yüz sene öncesinin Osmanlı tebaası Yunanistan arasında paylaşılıyordu. Aynı haritada “Ermenilere bırakılması olası topraklar” da belirlenmiş ve karar “hakem” olarak Wilson’a bırakılmıştı. Wilson da özerk bir Lazistan notuyla söz
Devamını Oku