Tag Archives: ermeni soykırımı

İkrar ve inkar arasında: Soykırım neden “sıradan”dır?

Almanya Federal Meclisi’nden, Ermeni Soykırımı’nı tanıyan ve meselede Alman İmparatorluğu’nun dahlini de kabul eden tasarının geçmesiyle, Türkiye’nin sıradan milliyetçiliği yeniden kendini cerahat ve feveranla faş etme fırsatını buldu. Bu yazının konusu soykırımın yaşanıp yaşanmadığı değil. Zaten günümüzdeki durum, nasıl bir soykırımın yaşanmış olduğunun sağlamasıdır da. Biz bu yazıda Türk tipi milliyetçiliğin sıradanları ve mecburiyetleri üzerine
Devamını Oku

Sol, Ermeni Meselesine Nasıl Bakıyor? [Derleme] – III

(DY/Devrimci Hareket, TKP (SİP) , TKP-1920, Alınteri, DSİP, HKP) 12- DY/ Devrimci Hareket “Soykırım ve Yüzyıllık Ötekileştirme..   (…) Azınlıklar ve ulus sorunu bir turnusoldür (…) Türkiye’de Ermeniler, potansiyel suçlu muamelesi görmektedir. Her ne kadar Lozan Anlaşması’nda emperyalist güçlerin dayatması sonucu Rum, Ermeni, Süryani gibi gayrimüslim azınlıklar (Müslüman azınlıklardan farklı olarak) yasa karşısında
Devamını Oku

Sol, Ermeni Meselesine Nasıl Bakıyor?- 2

(Aydınlık, ÖDP, Halkevleri, MLKP, ESP, EMEP, Kızıl Bayrak) 5- Aydınlık “Komprador, feodal diktatörlük , millî azınlıklar üzerinde de baskı ve katliam politikası uyguladı. Doğuda yüz binlerce Ermeni’yi katletti, geri kalanlarını da yurtlarından sürdü” TİİKP Savunma, 1974: 129 yararlanılan kaynak: Modern Türkiye’de Siyasî Düşünce (cilt 8/ Sol), sayfa: 1241, İletişim Yayınları, 2007 “Birinci Dünya Savaşında taraf
Devamını Oku

Sol, Ermeni Meselesine Nasıl Bakıyor? (Derleme) -1

derleyen: İsmail Güney Yılmaz (DHKP-C, PKK, Hikmet Kıvılcımlı, TKP-ML) Türkiye (ve ondan doğan Kuzey Kürdistan) solunda Ermeni meselesi, çok yakın zamana dek, önemli bir tartışma konusu değildi. Bu mevzu, solu birbirinden ayıran, örgütleri tanımlamamızda bize yardımcı olacak bir gösterge ise -şimdiye kadar- hiç olmadı. Sol içi ayrımlar geleneksel olarak; Türkiye’nin durumu (yarı sömürge? Yeni sömürge?
Devamını Oku