İkizdere direnişi: “Her şey AKP'ye yarar”

Bir kere mesele sadece somut seçim sonuçları üstünden değerlendirilebilecek olsa bile, bu tavrı “oh olsun” histerisiyle sınırlayıp sunmak var olan politik durumun devamından yana bir duruş edinmek anlamına gelecektir. Bunun siyasal akıl, hamle, hareket alanı açısından tuhaflığı ve saçmalığı ortada.

İkizdere direnişi: “Her şey AKP’ye yarar”

Bir kere mesele sadece somut seçim sonuçları üstünden değerlendirilebilecek olsa bile, bu tavrı “oh olsun” histerisiyle sınırlayıp sunmak var olan politik durumun devamından yana bir duruş edinmek anlamına gelecektir. Bunun siyasal akıl, hamle, hareket alanı açısından tuhaflığı ve saçmalığı ortada.

    AKP’ye desteğin rekor düzeyde olduğu Rize’nin İkizdere ilçesinde taş ocağı yapımına karşı başlatılan halk direnişi birkaç haftadan beri ülkenin önemli gündemlerinden biri hâline geldi. Muhtemeldir ki ne AKP, ne Cengiz Holding ne de direnişçiler eylemlerin bu denli ilgi göreceğini tahmin etmişlerdi. Bu yoğun gündemleşmenin tek sebebi direnişe yönelik coşku, destek, sempati değil, onunla
Devamını Oku

Lazların gönüllü asimilasyonu

  Devlet, ’60’lardan sonra, bilhassa da ’80’lerden sonra Lazcaya karşı kesin zaferini ilan etti. Uygulanmayan kimi planlar ve ’30’larda, ’40’larda okullardaki kimi uygulamalar dışında devletin Lazlara sert bir asimilasyon politikası uyguladığı söylenemez. Lazların gönüllü asimilasyonu devletin işini kolaylaştırdı.   MIHEME PORGEBOL   Dil, toplumsal varoluşun en temel dayanağıdır. Öyle ki dili olmayan toplumun tarihi, kültürü
Devamını Oku

Mezopotamya Ajansı Anadil Günü Röportajı

  Lazcayı ‘Uncire’ dergisiyle yaşatıyorlar   RİZE – Bir avuç insanın “Uncire” adıyla çıkardığı Lazca dergisi kaybolmaya yüz tutmuş dili yaşatıyor. Derginin yazarlarından İsmail Güney Yılmaz, dilin varlığını sürdürüp, gelecek nesillere aktarılabilmesi için kendi dillerinde okuyup yazacak Lazların sayısını arttırmayı amaçladıklarını söyledi. Rize’nin Pazar ilçesinden Gürcistan sınırına kadar uzanan coğrafyada yaşayan Lazlar, Lazcanın gelişmesi için onlarca
Devamını Oku

Independent Anadil Günü Röportajı

  Doğu Karadeniz’in yok oluşa direnen dilleri: Lazca, Hemşince, Gürcüce, Romeika Doğu Karadeniz bölgesi diller ve kültürler açısından zengin olduğu kadar bir yandan da bu zenginliklerin yok oluşuyla karşı karşıya Eren Dağıstanlı  Pazar 21 Şubat 2021 11:46 Fotoğraf: Independent Türkçe Doğu Karadeniz’in yok oluşa direnen dilleri: Lazca, Hemşince, Gürcüce, Romeika Doğu Karadeniz bölgesi diller ve
Devamını Oku

Toplumdaki “Laz” algısı ne kadar gerçekçi?

Bu yazıda, Laz kimliği ve buna dışarıdan bakış ile bu bakışın hakikatle ilişkisine bir göz atmaya çalışacağız.

Bu yazıyı yazmaya beni motive eden şey, oldukça dolaylı bir itki oldu. Bir süredir Aleviler, Alevi yerleşimleri ve buraların etnik yapısı, Alevi hareketi meseleleri ilgimi epeyce cezbediyor. Bu konularla ilgili araştırma yaparken, kendi kimlik meseleme dair makale üretmeyi uzunca bir vakittir ihmal ettiğimi fark ettim. İşte bu yazıda, Laz kimliği ve buna dışarıdan bakış ile
Devamını Oku

İran eyaletlerinin etnik yapısı

  İran, dinî yönden oldukça homojen sayılabilirse de (Şiî ağırlıklı. Belucîler ve Kürtlerin çoğu Sünnî. Az sayıda Hristiyan, Musevi, Zerdüşt, Bahai), etnik açıdan ciddi bir çeşitlilik arz eden bir ülke. Öyle ki, ülkenin “hâkim unsuru” olan Farslar mutlak bir çoğunluk oluşturmazlar. Fakat bu duruma karşın İran’da büyük boyutta bir etnik çatışma hâlinden söz edilemez. Ulusal
Devamını Oku

Kuru ekmeğin politikası

Mezkûr uzaklık gerçeği merceğinden bakınca “kuru ekmek yiyorlarsa aç değiller” çıkışı, daha önce söylenmiş “ben bu sözü abartı buldum”u tamamlamış oluyor. Neyi abartı buldukları, açlıktan neyi anladıkları açıklığa kavuşturulmuş oldu yani. Politik açıdan ciddi bir hata yaptılar ama hakikatlerini beyan ettiler. Siyasetin ana aparatı da işte bu açık “kamplaşma” üzerinden şekillendirilmeli

  Her insan, sınıf gerçeğinin şu veya bu düzeyde farkındadır. Bu farkındalık için sosyalist olmaya gerek yok. Sınıfın yoksunlukları kutsal devletle, nizamla, dinle, korkuyla, biteviye beslenen sınıf atlama tahayyülleriyle bir kanun olarak kabullendirilir. Sosyalizm ise özünde, işte bu kabulü kırma savaşıdır. Alt sınıfı, “düzen”e razı eden en önemli etkenlerden biri, sistemin, ezilenlerin sınıf atlama hayallerini,
Devamını Oku

Enkaz

Acıyı öne sürerek suçluları unutturmak, tevekkül, kader, kaza söylemi, kurtarılan canların hikayelerinin medyada “magazinleştirilmesi”, “nasıl bu kadar kolay ölebiliyoruz?”, “bu kadar ölümün hukukî yaptırımı ne oldu?” sorularını görünmezleştirmeye yarıyor.

  Bu kadar aleni pespayelikler cesaret işi. Tavandan tabana yayılan yozlaşma, yarattığı çöküntüyle hepimizi bir karanlığa mahkum etti. Ülkede mevcut olan ve -tıpkı gelir adaletsizliği gibi- durmadan büyüyen siyasal güçler arası orantısızlık sürdükçe de her gün başka bir anomaliyi, “normal” olarak hayatlarımıza sokmaya devam edecek. Alışıyoruz ve bu tehlikeli. İzmir’de meydana gelen ve gerçek şiddeti
Devamını Oku

“AKP gidici” söylemi üzerine

Sandık varmış gibilik yahut yumuşatalım, sandığa olduğundan daha fazla mana ithaf etmek de, iktidar + muhalefet işbirliğiyle hem pasifikasyonu, hem ümit kesmeyi yaygınlaştırır. Yalnızca düzenin baskı dozunu arttırmasıyla değil, muhalefetin tutumu ve yanlış politikaları neticesinde de, hendek savaşları-15 Temmuz'u takiben kitle hareketleri tamamen geri çekilmiştir. Arta kalan yalnızca bir bekleyiştir. Bu pasif bekleyiş, şimdi “AKP gidici” retoriğiyle besleniyor.

  Siyasal mücadelede umut önemli bir silahtır. İnançla, kararlılıkla, kendi ideolojisine güvenle beslenen politik hat, en zor, en karanlık dönemlerde dahi, en azından geleceğe bir miras bırakılmasını sağlar. Zor yıllarda berkitilen bu politik miras da yarının daha güçlü kavgalarına ebelik, yurtluk eder. Arkaya dönülüp bakıldığında bir motivasyon unsuru olur. Umut, durağan bir çizginin değil, bir
Devamını Oku